Elce, pelce, recyklace...


Podle Wikipédie je recyklace je proces nakládání s odpadem který vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné cyklické využití odpadů a jejich vlastností jako druhotné suroviny ve výrobním procesu. Díky tomu umožňuje šetřit obnovitelné zdroje a často snižuje zátěž životního prostředí. Hlavní přínosy recyklace jsou snížení potřeby těžby nových surovin, využití odpadu místo jeho uložení na skládku a celkové šetření životního prostředí.

Spoustu lidí přemýšlí zda recyklace má smysl, zda má třídit každou láhev nebo obal. To jistě má, ale problém může nastat co s vytříděným odpadem. Jak dál ho zužitkovat a přetvořit na funkční produkt. Na příklad celosvětově v roce 2020 se jen 9 % všech sesbíraných a přetříděných plastů podařilo recyklovat do podoby sekundárně využitelného materiálu a jen 16 % z nich se dočkalo svého přetvoření v nový výrobek. Oproti tomu papír, sklo i kov se s takovými problémy nepotýká. Jejich recyklace je skutečnou úsporou energie vynaložené na jejich výrobu, vyjdou levněji. Trh poptávající "recyklovaný" kov hravě spotřebuje 100 % nabídky (a s papírem a sklem je to dost podobné), průmysl se o ně aktivně hlásí a zpracovává je. Proto fokus na využití plastů "z druhé ruky" je tématem pro následující desetiletí.

Jak vlastně celý proces probíhá ?

PET lahve, kelímky, nebo igelitové sáčky končí ve žlutých kontejnerech. Jejich obsah putuje na třídicí linku, kde obsluha vybere vše, co do nich nepatří. Plasty jsou roztříděné také podle druhu. Zbytek nevyužitelných plastů se semele a skončí například ve stavebnictví nebo jako palivo v teplárnách a cementárnách. Vytříděný plast se nejprve nadrtí a semele na malé kousky, které jsou proprány ve vodě. Následně se taví a vzniká z nich tzv. recyklát, který si můžeme představit jako drobné plastové granule. Z nich se opět vyrábí nové plastové věci, to se také někdy nazývá jako upcyklace.

Využití recyklovaných produktů v interiérech ?

Stavebnictví a interiéry jsou ideální místo, kde se mohou výrobky z recyklovaného plastu uchytit a to ve velké míře. Naštěstí již více výrobců se snaží tyto produkty aplikovat nebo vymýšlet jejich smysluplné použití. Bohužel ale ne všude je to možné. Jedním s inovovaných produktů se kterým jsem se poslední dobou setkal v zahraničí a má velký potenciál, jsou desky z recyklovaných PET, které mají i funkci akustickou. Jde o využití takzvané plastické vlny, která se stlačí a vznikne deska, která je poměrně tuhá, samonosná a zároveň pórovitá. Tedy vhodná pro pohlcení zvukových vln. A nejde jen tak o ledajaký produkt, využívají ho aktuálně přední architekti pro interiéry bank, kanceláře, nebo exklusivní restaurace.

Osobně tomuto smysluplnému využití plně fandím a tak denně třídím 😊

Autor: Stanislav Beránek, co-founder ACUTEC s.r.o.