Co vlastně znamenají písmena PEFC?

Oficiální znění: Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) je mezinárodní nezisková nevládní organizace podporující udržitelné lesní hospodářství skrze nezávislou externí certifikaci. Jedná se o jediný mezinárodní lesnický program, jehož kritéria jsou založena na mezinárodně uznávaných mezivládních úmluvách a směrnicích. Nové výrobky ze dřeva, jako je nábytek, musí splňovat vysoké standardy stanovené touto organizací, aby mohly být označeny certifikátem PEFC. Celý tok dřevěného materiálu z lesa ke spotřebiteli musí být sledován a zdokumentován, aby bylo možné prokázat jeho původ. Tomuto sledování se říká Chain of Custody (CoC).

Tak zní oficiální popis této certifikace. Jinými slovy jde o kontrolované těžení lesů, tak aby nevznikalo hromadné kácení, ale aby se také vysazovali nové stromy, pečovalo se o les a ekosystém. Díky tomu že v Evropě používají výrobci a zpracovatelé z velké části právě toto dřevo s označením (PEFC) můžeme zhodnotit že v našich zemích každoročně přirůstá celková dřevní hmota.

To jsou dobré zprávy pro nás všechny, nicméně stále je dost prostoru pro zlepšení a to jak samotné péče o lesy, kde jsou limity a koty na těžení trochu více ku prospěchu zájmu trhu ale také je zde stále mnoho firem které vyrábí z dřeva bez certifikace. Jde především o exotické dřevin. I ty mohou pocházet z řízeného lesního hospodářství ale pod označení FSC.

Doporučuji při nákupu jakéhokoliv výrobku ze dřeva ať už jde o stavební prkna nebo dekorace do interiéru, si ověřit že jde o certifikovaný materiál. Podporujete tím celý ekosystém udržitelného hospodaření a můžeme se těšit že i další generace budou moci jít na procházku do lesa.

Autor: Stanislav Beránek, co-founder ACUTEC s.r.o.