co nového v akustice ?


Přežijí pandemii "open space" kanceláře a jaká je jejich budoucnost z pohledu akustiky?

aktuální situace proměnila mnoho oborů a je otázkou, zda se změní, velké kanceláře tzv. open space, nebo se vrátíme k tradičnímu řešení?

Pro velké firmy bylo až to teď jasnou volbou vytvoření pracovního prostředí pro svoje zaměstnance formou otevřeného společného prostoru, které je dlouhodobým trendem. Nesporné výhody jsou extrémní flexibilita a proměnlivost jednotlivých míst, možnost společné komunikace a také blízký kontakt.

Kdo však pracuje v takovém prostředí, nejčastěji si stěžuje na ztrátu osobního soukromí a hluk od kolegů a tím pádem nižší soustředěnost. Ti, kdo v minulých měsících pracovali z home office, a byli naprosto izolování, zase oponují, že plná odloučenost také nepřispívá výkonosti a spolupráci mezi kolegy. Proto vždy budou existovat společné prostory pro dlouhodobou práci. Jak však budou vypadat?

Jistě se budou muset přizpůsobit situaci, která probíhá a v blízké budoucnosti se s ní budeme také jistě setkávat. Tedy prostor se bude proměňovat, tak aby každý zaměstnanec, nebo malá skupina měla svůj vlastní prostor, alespoň částečně ohraničený. Bude vznikat více komunikačních a jednací místností, které budou pro danou skupinu spolupracovníků. Při řešení a navrhování nových kanceláří, bude ještě více kladen důraz na flexibilitu prostoru a také na její akustiku. Ta byla v kancelářích dlouhá léta opomíjená a v dnešní době online konferencí a video hovorů, půjde o důležitý aspekt. U moderních interiérů, kde jsou velké čisté plochy je totiž problém v jejich odraz hluku. Hlučnost v interiéru se tím pádem násobí, ale pro správnou akustiku je třeba mít naopak plochy, které dobře absorbují zvukové vlny a neodrážejí je zpět. Právě v kancelářích, kde vládne strohý design, je dobré mít možnost použití například přenosných akustických stěn nebo boxů okolo pracovního místa. Ty bývají často z textilu, který má vhodné vlastnosti.

Přesto akustika v kanceláři, by měla být řešena komplexněji a nejefektnější část jsou stropy. Zde by měl být použit vhodný materiál který dobře pohltí hluk a nebude jej více odrážet. Často se setkáme s řešením v podobě akustických minerálních desek, ty však z dnešního pohledu jsou mino hlavní zájem, a to hlavně po designové stránce. S přihlédnutím na ekologii a správné klima v interiéru se dnes ve světe architekti přiklánění k přírodním produktům. Jedním z nich jsou například akustické podhledy z cemento-vláknitých desek, které díky své struktuře vytvářejí přirozený útlum a jejich design má vlastní charakter. Například ve Skandinávii, jde o řešení který je nejčastěji využívané právě v moderních open spacech.

Budoucnost kanceláří, je tedy jistě i nadále ve společných prostorech, které se ovšem promění. A to v rámci bezpečí a vyššího komfortu v podobě akustické pohody. Tak doufejme, že i tato situace bude mít pozitivní vliv na naše pracovní prostředí.

Článek připravil team akustickepodhledy.cz